Kurumsal

Hakkımızda

İzmir Güzel Sanatlar Merkezi 1995 yılında “Daha güzel, daha yaşanası, sevgi, mutluluk ve barış dolu bir dünya için sanat” anlayışıyla kuruldu. En kısa sürede, en az enerjiyle en yüksek verimi almayı hedefledik. Bunu sağlamak için yeni programlar geliştirmeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu doğrultuda en önemli gelişme 2008’den beri West London üniversitesine bağlı olan LONDON COLLEGE of MUSİC’ in İzmir ve Ege Bölgesi temsilciliğine başlamamız oldu.

Müzik eğitimi her yaşta mümkündür. Bir müzik aleti çalmak, şarkı söylemek ya da beste yapmak isteyen kişinin yaşı çok önemli bir etken değildir; Yeter ki zaman ayırsın, çalışsın... Ancak başarı düzeyinin yüksek olmasının küçük yaşlarda başlamış olmakla ilişkisi saptanmıştır.

Amaç, sevgi ve dostluk ortamında deneyimli öğretim kadrosu ve sürekli yenilenen programlarla yeteneklerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkı koymaktır. Bu yaklaşım “ alışma - değişme - gelişme - dönüşme “ süreçlerini kapsar.

“Yeteneksiz Çocuk Yoktur” anlayışıyla yola çıkarak, “öğretme yerine öğrenme” yaklaşımıyla yeteneklerinin ortaya çıkmasına; Öğrencinin eğitime aktif katılımının sağlanmasına ve sorumluluk almasına; Sorgulama ve çözümleme becerilerinin geliştirilmesine; Keşfetme, anlama, içselleştirme, yorumlama ve hayal gücünün gelişmesine; Müzik aracılığıyla kendini ifade etme ve iletişim kurma alışkanlığını kazandırılmasına ve hem ülke çapında hem de uluslararası platformda başarılı öğrenciler yetişmesine katkıyı hedefledik.

Öğretmenlerimiz

 • galipcevik2
  Galip ÇEVİK
  Kurucu - Keman Dersi Öğr.
 • ibrahim_kayaalp2
  İbrahim KAYAALP
  Klasik Gitar Dersi Öğretmeni
 • niluferayhekim
  Nilüfer AYHEKİM
  Piyano Dersi Öğretmeni
 • hayrettinege3
  Hayrettin EGE
  Ud Dersi Öğretmeni
 • Gozde_Elbeyi3
  Gözde ELBEYİ
  Piyano, Çello, Şan Dersi Öğretmeni

Öğretmen Başvurusu

İzmir Güzel Sanatlar Merkezi bünyesindeki Öğretmen Kadromuzda yer almak isterseniz bize Özgeçmiş dosyanızı gönderebilirsiniz.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Notunuz

Özgeçmiş Ekle

Eğitimlerimiz

Çalgı Eğitimi

 • piyano
 • keman
 • viyola
 • viyolonsel
  Viyolonsel
 • gitar
  Klasik Gitar
 • elektrogitar
  Elektro Gitar
 • basgitar
  Bas Gitar
 • bateri
 • flut
  Yan Flüt
 • ney
 • saksafon
  Saksafon
 • klarnet
 • ud
 • bağlama
  Bağlama

Erken Müzik Eğitimi - Early Learning

LCM_white400px

(LCM Sertifikalı Program)

MÜZİĞE BAŞLAMA VE PİYANOYA İLK DOKUNUŞLAR

Bu program London College of Music tarafından, çocukların erken yaşta müziğe başlamaları amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çocuk henüz müzik yapmak için hazır değildir. Alışmalarını sağlamak, işleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Orff çalgılarıyla birlikte piyano çalmaya da başlayacaklar, müzikle mutlu olmayı öğrenecekler.

LCM EARLY LEARNİNG GRUP DERSLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

Bu grup dersimize 3-5 yaş arası öğrencilerimizi kabul ederek, en az 5 en fazla 9 kişilik gruplar oluşturacağız. Bu keyifli grup dersindeki amacımız çocuklarımıza erken yaşta müziği tanıtmak ve temel müzik bilgilerini oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek kazandırmaktır. Ders aynı zamanda enstrümanları tanıyarak, sonrasında devam edecekleri solo performans çalgılarını belirlemeleri için bilgi vericidir. Böylece çocuklarımızın gerçekten yatkın oldukları ve keyifle çalmak istedikleri çalgıyı deneyimleyerek öğrenmiş oluruz.

3,4,5 yaşlarındaki çocukların müziği oturarak dinleme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu özellik okul öncesi çocuğuna dinleme ve sessiz kalma alışkanlığını da kazandırır. Bu derste hem dinlemenin önemini hem de yeri geldiğinde vücut dillerini, jest ve mimiklerini kullanarak nasıl doğaçlama yapabileceklerini öğrenirler. Yaratıcı yönlerini keşfetmeye başlarlar. Okul öncesi dönem çocuğu için müzik kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde, onun sosyal gelişimi içinde önemli bir etkinliktir. Çünkü çocuk müzik eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay bir iletişim kurabilmektedir. Ayrıca müzik çocuğun duygusal boşalımını, rastlamasını sağlayarak gerginliği azaltır. Müzik eğitimi çocuklarımızın hayatındaki bir çok alana dokunur ve hayata dair öğrendikleri bir çok bilgide müzik onlara ilham verir.

Tüm senenin sonunda çalışmalarımızın meyvası olan Lcm sertifika programına katılmak hedefimizdir. Bu programa grupça katılarak ve sene içinde kazanılan becerileri paylaşarak çocuklarımızın tek tek sertifika kazanmasını sağlarız. Böylece sizin onlarla gurur duyacağınız kadar onlar da kendileriyle gurur duyacak ve motive olacaklardır.

Müzik Okullarına Hazırlık

ÖĞRENCİ KABULU; Aday öğrenciye yetenek testi uygulanarak işitsel yetenek düzeyi ölçülür ve fiziksel özelliklerine bakılır. Son değerlendirmede yeterli görülmeyenler kursa kabul edilmezler.

YÖNTEM; Öğrencinin girmek istediği müzik okulunun sınav yöntemlerine göre eğitim programı uygulanır.

SÜRE;Hazırlık eğitim süresi en az 1 yıldır. Sınav öncesinde 20 saatlik hızlandırılmış program uygulanır.

1-KONSERVATUARLAR:

İlköğretim 4 – 5.sınıflardan işitsel ve fiziksel özelliklerini değerlendirerek kursiyer öğrenci alan okullardır.

a) Ezgisel (yatay) duyuş (2, 3, 4 ölçü)
b) Armonik (dikey) duyuş (2, 3, 4 sesli)
c) Ritmik duyuş 2,4’ lük, 3,4’lük , 4,4’lük ,2,3,4 ölçü)
d) Çalgı eğitimi
e) Ses eğitimi

2-ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ:

Yalnızca ilköğretimi bitirmiş öğrencilerden seçme sınavı ile 24 öğrenci alınır.Bu sınavlar Ağustos ayında yapılır.

a) Ezgisel (2, 3, 4 ölçü)
b) Armonik (2, 3, 4 sesli)
c) Ritmik (2,4’lük, 3,4’lük, 4,4’lük 2, 3, 4 ölçü)
d) Çalgı eğitimi
e) Ses (şarkı)

3-EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİ:

Liseyi bitirmiş öğrencilerden seçme sınavı ile alınır.Sınav dönemleri yaz döneminde Ağustos-Eylül aylarındadır.

a) Ezgisel (yatay) duyuş (2, 3, 4 ölçü)
b) Armonik (dikey) duyuş (2, 3, 4 sesli)
c) Ritmik duyuş (2,4’lük , 3,4’lük ,4,4’lük – 2, 3 , 4 ölçü)
d) Solfej (Do majör)
e) Dikte (Do – Fa – Sol Majör ve La minör tonlarında)
f) Çalgı Eğitimi
g) Ses Eğiitimi

Müzik Teknolojileri (M.E.B. Sertifikalı)

1. MÜZİK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞ SINAVI KURSU
Son yıllarda eğitiminin verildiği üniversite sayısı gittikçe artan müzik teknolojileri bölümü, temel olarak stüdyo ve canlı performans tonmaysteri ; ses, kayıt, mix ve mastering mühendisi; akustik uzmanı vb. sıfatlarda uzman müzisyenler yetiştirmektedir. Bu uzmanlarlara ses ve tını‘nın bahsi geçtiği her konuda ve müzik sektöründe fazlasıyla ihtiyaç duyulmasına rağmen, henüz sektördeki talebi karşılayacak kadar uzman bulunmamaktadır. Bu duruma üniversite çatısı altında güçlü bir eğitim alma fırsatı da eklenince müzik teknolojileri bölümü cazip bir eğitim seçeneği olmaktadır.

Türkiye’deki müzik teknolojileri bölümleri, üniversitelere göre değişmekle birlikte her yıl sadece 10 veya 20 kişi almaktadır. Ancak yoğun başvuru sebebiyle üniversiteler tarafından adaylara giriş sınavları uygulanıp, aralarından elemeler yapılmaktadır (Yetenek sınavı).

Müzik teknolojileri bölümü giriş sınavlarında adaylar genelde iki veya üç aşamalı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamaların ilkinde adayın müziksel işitmesi, ikinci aşamada mesleki (müzik teknolojileri) işitmesi ölçülür. İlk iki aşamayı geçen adayların üçüncü aşamada müzik teknolojisine olan eğilimi uygulamalı ve soru-cevap olarak ölçülür.

Giriş sınavları zannedildiği gibi „doğuştan gelen bir yeteneğin“ ölçüldüğü sınavlar değildir. Özenli ve bilinçli çalışmanın yanında her bir aşamasına yönelik özel dersler alınması ve bilinçli uzmanlar tarafından doğru yönlendirmeler ile takviye edilmesi gereken zor sınavlardır. Bu sebeple dersanemiz, sınavın içeriğini bilen tecrübeli öğretmenleri ile öğrencilerimizin giriş şanslarını yükseltmek amacıyla bu kursu açmışlardır. Kursun içeriği aşağıdaki gibidir:

• İşitme eğitimi

o Aynı anda iki, üç ve dört sesi işitme
o Ezgi algılama ve tekrarlama
o Ritm algılama ve tekrarlama

• Mesleki işitme eğitimi

o Çok çalgılı kayıt örneklerinde tını ayrıştırma
o Çok çalgılı kayıt örneklerinde ses karşılaştırma
o Temel ses efektlerini işitebilme ve ayrıştırma

konulardaki eğitim ve yönlendirmeyi kapsamaktadır.

Dersler teke-tek yapılmaktadır ve ortalama 50 dk.‘dır.

2. ARANJÖRLÜK KURSU
Aranjörlük kursumuz, belirlenmiş ortak bir „estetik“ anlayışına göre uyumlu ses ve tınıları bir araya getirip düzenleme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu becerileri ve aranjörlüğü basitçe örneklerle açıklamaya çalışalım:

Birden fazla enstrumanın bulunduğu şarkılarda dilimize dolanan temel bir melodinin etrafında diğer enstrumanların melodi ve ritmleri vardır. İşte kulağa güzel gelen bu çok seslilik, önceden her çalgıya özel tek tek hazırlanmış ve notalara dökülmüş birbirinden farklı „partisyonlar“ ile sağlanmaktadır. Bu partisyonları besteciler, her partisyon birbiriyle „uyumlu“ olacak şekilde hazırlamakta ve müzik icracılarına (çalgıcı ve vokal) sunmaktadır. Hazırlanmış partisyonların tamamı „aranje“ kavramını oluşturmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile „bilgisayarlı müzik“ kavramı hayatımıza girmiştir. Artık özel bilgisayar programlarıyla aranjeler oluşturulabilmekte ve çalgıcılar olmaksızın bilgisayar ortamında her partisyona ilgili enstruman sesleri yüklenerek (VST Plug-In) aranjeleri seslendirilebilmektedir. Derslerde bu aşamaları, enstrumanları ve dijital sesleri de tanıtarak sizlere sunmaktayız.

Kursumuzdan alacağınız eğitim ve yönlendirme ile aşağıdaki konularda daha bilinçli ve daha çok takipçisi olan çalışmalar üretebilirsiniz:

• Evinizde beste yapın

o Aklınıza gelen bir melodiyi geliştirip farklı enstrumanlar ve sesler de ekleyip, çok sesli aranjeler yapabilirsiniz.
o Yapılmış beste ve aranjeleri değiştirerek "cover"lar ürebilirsiniz.

• Müzik sektöründe aranjörlük yapın

o Sektörde talebin hiç bitmediği beste aranjörlüğünü yarı veya tam zamanlı çalışarak para kazanabilirsiniz.
o Profesyonel vizyona sahip müzik gruplarının aranjörü olabilirsiniz.
o Albüm ve demo kayıtlarında aranjör olarak yer alabilirsiniz.

• Enstrumanınız ile sahne ve müzik grubu deneyiminizi geliştirin

o Çalmayı istediğiniz parçaya ve varsa içindeki diğer enstrumanlara daha uyumlu partisyonlar yazarak daha üretken ve iyi bir müzisyen olabilirsiniz.
o Birlikte çaldığınız müzisyen dostlarınızın enstrumanları, partisyonları ve çalgı zorlukları hakkında daha çok bilgi edinip birlikte daha uyumlu ve bilinçli çalışmalar yapabilir, onları gerektiğinde bilinçli olarak yönlendirebilirsiniz.

Kurs süresi içinde her kursiyerin hazırladığı aranje ile de ilgilenilmekte ve destek verilmektedir.

Kurs, 40 saat uygulamalı teorik ders olarak düzenlenmiştir. Dersler 50 dakikadır.

3. SES KAYIT TEKNİKLERİ VE EDITING KURSU
Ses kayıt teknikleri kursumuz, kursiyerlere mikrofon çeşit ve özelliklerini tanıtarak, mikrofonlama şekillerini göstererek, bilgisayar ortamında vokal ve enstruman kaydı yapabilme eğitimini vermektedir. Bu eğitim sayesinde stüdyoya gitmeye gerek kalmadan kendi imkanlarınızla kendi beste ve aranjelerinizi kaydedebilirsiniz.

Hemen hemen her müzisyenin kendi icrasını, varsa bestesini ve/veya aranjesini kaydetme ihtiyacı vardır. Bu kayıt hatıra amaçlı veya daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşma amacıyla olabilir. Kayıtların yapıldığı profesyonel stüdyolar ise genelde yüksek ücretler almasına rağmen genellikle sonuçlar eser sahibini veya icracıyı tatmin etmemektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve üretici firmaların müzisyenlere yönelik uygun fiyatlı kayıt cihazları çıkarmasıyla ev stüdyoları (home studio), dünya genelinde bir trend haline gelmiştir. Ev ortamında uygun fiyatlarla kurulan stüdyolarda yapılan çalışmaları destekleyici ve öğretici kitaplar, internet kaynakları ve yazışma forumları olmasına rağmen müzisyenler yine de bir çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunları çözme amacıyla bahsi geçen kaynaklara ulaşılmasına rağmen bilgi kirliliği, yabancı dil, uygulamalı gösterimin olmayışı gibi nedenlerle müzisyenler çözümsüz kalmaktadır. Bunun olması doğaldır; çünkü karşılaşılan sorunlar, her kişinin kendi cihazlarına, projesine ve tasarısına özeldir.

Ses kayıtları tamamlandığında kayıtlar "ham“ haldedir. Ardından editing denilen işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemler, kayıttaki rahatsız edici sesleri temizlemeyi ve düzenlemeyi hedefler.

Dersanemiz, gereken bilgilerin sıralı, doğru ve uygulamalı olarak verileceği; yukarıda bahsi geçen sorunlarla karşılaşan kursiyerlerle de yakından ilgilenerek sorunlarına özel çözümler getirileceği bu kursu sunmaktadır.

Temel ses kayıt teknikleri, hobi olarak kayıt ile ilgilenen müzisyenlere yönelik programlanmıştır. Bu programda kursiyerler bilgi kalabalığı ile yorulmayacak, aldığı uygulamalı eğitim ile kısa sürede sonuca ulaşabileceklerdir.

Kurs, 20 saat uygulamalı teorik ders olarak düzenlenmiştir. Dersler 50 dakikadır.

En az 3, en çok 5 kişiden oluşan grup dersidir.

İsteyenler bireysel ders alabilirler.

4. TONMAYSTERLİK, MIXING VE MASTERING KURSU
Tonmayster kelimesi ton üstadı anlamına gelmektedir. Tonmaysterler, bir veya aynı anda birden çok sesin niteliklerini (yani tınıları) algılayıp, ayırt edebilen kişilerdir. Tını ve tını algısı kavramı, sesin yüksekliği (volüm), aralığı (notaları), enstrumanın yapısı, icra edilme şekli, ortam akustiğinin etkisi, frekans-yükseklik eğrisi (ekolayzır), insan algısındaki farklılıklar gibi bir çok öğeyi kapsamaktadır. Bu öğeleri tek bir enstruman olabileceği gibi aynı anda tınlayan birden fazla enstrumanda duyup aynı anda analiz edebilmek gerçektenzor bir beceridir. Ancakbu beceriler tonmaysterlerin „doğuştan gelen yeteneği“ değil, tınıdaki farklılıkları seçme ve tınıları ayrıştırma konusunda yaptıkları uzun süren çalışmalardan ötürü müzisyen ve dinleyicilerden daha çok gelişmiştir.

Konser veya stüdyo çalışması gibi olaylarda görev alan tonmaysterler, enstruman tınılarının kendi içinde ve birbiriyle de uyumlu olarak dengeli, kolay seçilebilir ve „estetik“ duyulması için çeşitli ayarlar yapmaktadır. Tonmaysterler bu ayarları yaparken, sesin havada yayılıp dinleyiciye ulaşana kadar uğrayacağı değişimleri dedikkate alırlar.Yapılan tüm bu işlemler mixing‘i oluşturmaktadır.

Mixing işlemi içinde genelde en çok yanlış uygulamasıyla karşılaşılan konu kötü tını ayarlanması dışında volüm kontrolü’dür. Örneğin sahnede müzik icrası yapmakta olan bir müzik grubunda, bazen düşük bir volümde icra yapılırken, zaman zaman tuşelerin yükselmesiyle volüm de yükselmektedir. Bu yükselme kontrol altında tutulamazsa, dinleyicilerde gürültü olarak algılanıp rahatsızlığa yol açar. Bu kontrol, ancak deneyimli bir tını uzmanı olan tonmaysterler tarafından yapılabilir ve bu, onların en önemli görev ve niteliklerindendir.

Mixing’i yapılmış aranjelerde veya canlı icralarda son işlem olarak masteringuygulanmaktadır. Bu işlem, son aşamada seslerin total olarak volümünü kontrol altına almayı ve dengeli bir şekilde maximum seviyeye yükseltmeyi hedefler.Örneğin müzik dinlerken bazı şarkılarda volüm çok yüksekken, bazı şarkılarda da düşüktür. Volümü düşük bir şarkı ile karşılaşıldığında, dinleme yapılan cihazda hemen volüm yükseltmeye yönelinir. Bunu dengesizlikler sadece müzikte değil, mix ve mastering’i dikkatli yapılmamış televizyon programları, reklamlar, radyo programları gibi örneklerde de sık sık karşımıza çıkar ve bizi volüm tuşuna doğru yöneltir.

Kursumuz, yukarıda bahsi geçen tüm uygulamaları size deneyimli uzman tarafından sunmaktadır. Derslerde tecrübe edeceğiniz ve öğreneceğiniz tüm bilgileri kullanarak kendi kayıtlarınızı dünya standartlarında tamamlanmış bir proje haline getirebilirsiniz. Bunun yanında bu bilgileri konser tonmaysterliği, televizyonculuk ve radyo sektöründe de kullanabilir ve kendinize yeni iş imkanları yaratabilirsiniz.

Kurs, 40 saat uygulamalı teorik ders olarak düzenlenmiştir. Dersler 50 dakikadır.

En az 3, en çok 5 kişiden oluşan grup dersidir.

İsteyenler bireysel ders alabilirler.

Çocuk Korosu

Müzik eğitimini bütünleyen bir çalışma alanı olarak ele alınmıştır. 6 – 12 arası yaştaki çocuklardan oluşur. Birlikte şarkı söyleme alışkanlığı kazandırmak, müziğin çok sesli özelliğini yaparak – yaşayarak kavratmak, Türkçe ve İngilizce dillerini

doğru kullanmak, ritm ve armoni duygularını geliştirmek amaçlanmıştır. Her yıl çeşitli kurumlar tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı festival ve yarışmalara katılarak ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi hedefimizdir.

London College Of Music
LCM_black400px

West London Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve yüz yılı aşkın bir süredir dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir sınav sistemidir. Eğitim programları ve sistematiği son derece gelişkindir. Her aşama sonunda oldukça ciddi bir değerlendirme mekanizması olan bir kurumdur. Alınan sertifikalar ve diplomalar dünyanın her yerinde geçerlidir.

LCM Sertifika ve Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority ” (nitelikler ve müfredatlar kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework“ (ulusal yeterlilikler çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Lise(sertifika), Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.

Amaç

•  Temel amaç müziğin büyüsüyle mutlu olmaktır.

• Müzik - özellikle çalgı - eğitiminin kişilik gelişimine, algı yükselmesine, sosyalleşmeye çok büyük katkı sağladığı bilimsel bir gerçektir.

• Bu sistemle her yılsonunda öğrencinin ulaşması istenen düzey belirlenmiştir. Böylece hem öğretmen, hem de öğrenci ne yapacağını ve nereye ulaşacağını bilir.

• Harcanan ciddi emekler, zamanlar ve paralar bir amaca yöneliktir. Eğitim süreci sonunda elde edilen başarının verdiği mutluluk ve gururun bir de belgesi vardır.

Programlar

SERTİFİKA PROGRAMI

 • Pre Preparatory (Okul Öncesi)
 • Step 1 Hazırlık
 • Step 2 Hazırlık
 • Grade 1 Ustalık alt aşamalar
 • Grade 2 Ustalık alt aşamalar
 • Grade 3 Ustalık alt aşamalar
 • Grade 4 Ustalık orta aşamalar
 • Grade 5 Ustalık orta aşamalar
 • Grade 6 Ustalık üst aşamalar
 • Grade 7 Ustalık üst aşamalar
 • Grade 8 Ustalık üst aşamalar

Grade 8 sertifikası müzik lisesi diplomasına eşdeğerdir. Ayrıca yurtdışındaki birçok üniversiteden burs alabilmek için önemli bir belgedir.

DİPLOMA SEVİYELERİ

 • DipLCM - Önlisans(1)
 • ALCM - Associate / Önlisans (2)
 • LLCM - Licentiate / Lisans
 • FLCM - Fellovvship / Yüksek Lisans

Akademik eğitimde performans ve öğretmenlik seçenekleri ile birlikte ayrıca kompozisyon (bestecilik) bölümü de vardır.

SINAV BÖLÜMLERİ

 • PİYANO
 • KLASİK GİTAR
 • BAS GİTAR / ELEKTRO GİTAR
 • YAYLI ÇALGILAR / KEMAN - VİYOLA - VİYOLONSEL
 • TAHTA ÜFLEMELİ ÇALGILAR / FLÜT - OBUA - KLARİNET - SAKSAFON
 • BAKIR ÜFLEMELİ ÇALGILAR / TROMPET- TROMBON - TUBA
 • VURMALI ÇALGILAR / BATERİ
 • ŞAN
 • ARP
 • MÜZİK TEORİSİ KOMPOZİSYON

LCM İle İlgili Genel Açıklamalar

İzmir Güzel Sanatlar Merkezi, London College of Music sertifika-diploma sisteminin İzmir ve Ege bölgesindeki tek yetkili eğitim ve sınav merkezidir.

Sınavlara dışarıdan öğrenciler de başvurabilir ve katılabilir.

Sınavlara katılmak için bir yaş sınırlaması yoktur.

Öğrenci, öğretmeniyle birlikte belirleyeceği herhangi bir seviyeden sınava girebilir.

Sınavlara her yıl girme zorunluluğu yoktur. Sınavlara istenildiği kadar ara verilebilir.

Doğrudan sekizinci seviyeden sınava girilebilir ve başarılı olunması durumunda sertifika alınabilir.

Sınav ücretleri ve sınav takvimi önceden belirlenir ve duyurulur.

Sınav sırasında salonda komisyonla birlikte bir çevirmen bulunur. Böylece öğrenciler sınav sırasında sınavcıyla anlaşma sorunu yaşamazlar.

Seslendirilecek eserler her seviyenin kitabında ayrı ayrı belirlenmiştir. Kitapların dışında başka bir eser seslendirilemez.

Öğrenciler sınava kendi çalgılarıyla ( piyano, bateri hariç) girmek zorundadırlar.

Öğrenci, durumuna göre ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle istediği seviyeden sınava girebilir.

BAŞVURULAR

Yılda bir kere düzenlenen sınavların başvuruları eylül ayında başlar, daha sonra açıklanacak olan son başvuru tarihine kadar yapılabilir. Sınav harçları her yıl yeniden belirlenir. Öğrenci, sınava gireceği seviye için belirlenen ücreti ve kitap bedelini belirtilen banka hesabına yatırır.

SINAV İÇERİĞİ

• Sınavlar yılda bir kez İngiltere’den gelen sınav görevlisi tarafından İzmir Güzel Sanatlar Merkezi’nde yapılır.

• Öğrenci, branşına ve seviyesine göre belirlenmiş zorunlu parçaları ve repertuardan kendi seçtiği eserleri seslendirir

• Piyano eşlik ihtiyacı veya zorunluluğu olan enstrüman sınavlarında eşlikçiyi bulmak ve birlikte prova saatlerini belirlemek öğrencinin sorumluluğundadır. Bu konuda talep edilirse İGSM’den ücret karşılığı hizmet alınabilir.

• Preparatory (piyano için), Step 1 ve Step 2 seviyeleri hazırlık aşamalarıdır. Öğrenci eserleri seslendirdikten sonra bazı müzik bilgilerinden sorularından sorumludur.

• Grade öğrencileri eserleri seslendirdikten sonra girdiği aşamanın zorluk derecesine göre teknik çalışmalar, müzikal bilgi, müzikal işitme ve deşifre (ilk bakışta çalma) sınavına tabi tutulur.

• Puanlama: Teknik Çalışma: %15 Performans: %60 Müzikal Bilgi: %7 Deşifre: %10 Müzikal İşitme: %8

• Sınav Süreleri: Preparatory, Stepi, Step2 10 dk. Grade 1, Grade2, Grade3 15 dk. Grade 4, Grade 5 20 dk. Grade 6, Grade 7, Grade 8 25dk. Diploma Sınavları; Dip LCM, ALCM, LLCM, FLCM ortalama 50 dakikadır.

• Sınav değerlendirmeleri 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Puan Değerlendirme Sistemi: 0-64 puan Başarısız 65-74 puan Geçer 75-84 puan İyi 85-100 puan Çok iyi ALCM, LLCM, FLCM için geçer not en az 75’dir.

SINAVLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

LCM kayıtları Eylül ayından itibaren başlar Aralık ayı sonunda tamamlanır. Tüm kayıt işlemlerinin, kurumsal ve bireysel müracaatların bitiminden sonra sınavların yapılacağı takvim ilan edilir. Sınav gününde, belirlenen sınav merkezinde zamanında bulunmayan adaylar sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılırlar. Adayların sınav harcı iade edilmez. Sınavlar sabah 09.00 akşam 17.30 saatleri arasında yapılır. Adaylar kendilerine bildirilen sınav saatlerine uymak zorundadır, bu konuda mazeret kabul edilmez. Sınava orijinal kitaplarla katılmak zorunluluğu vardır. Fotokopi ile sınava gelen adaylar sınava alınmaz. LCM sınavlarında İngiltere’den gelen komisyonun dışında sınav salonunda sadece çevirmen bulunabilir.

Nota Arşivi

THM Arşivi İndir TSM Arşivi İndir
Galeri

Fotoğraflar

Videolar

2016 MİNİ KONSER

2014 KONSER

2012 KONSER

İletişim

İzmir Güzel Sanatlar Merkezi

Adres: 1735 Sokak Numara 218 Bostanlı / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon: +90 (232) 330 98 22
Telefon: +90 (232) 337 05 01
E-posta: info@izmirguzelsanatlarmerkezi.com
E-posta: izmirguzelsanatlarmerkezi@hotmail.com

İletişim Formu